Terug naar overzicht
02/08/2022
3 minuten

Dit verandert per 1 augustus 2022 in het arbeidsrecht

author-img
staffyou_admin
straight-arrow-down
Er is in Nederland een nieuwe wet aangenomen voor transparante en beter voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Hierdoor heb je als werkgever vanaf 1 augustus een aantal nieuwe verplichtingen ten opzichte van je medewerkers. Wat verandert er precies? Dat lees je in dit artikel.

Een update van het arbeidsrecht

Het Nederlandse arbeidsrecht wordt vanaf augustus dankzij een wetswijziging in lijn gebracht met nieuwe Europese wetgeving. Het gaat om veranderingen op gebied van:

 • Verplichte scholing
 • Nevenwerkzaamheden
 • Voorspelbare werktijden
 • Uitbreiding van de informatieplicht

 

Verplichte scholing en training

Vanaf 1 augustus 2022 ben je als werkgever verplicht om alle kosten van een verplichte scholing of training te betalen. Inclusief de bijkomende kosten voor boeken en reiskosten. Ook moeten medewerkers de gelegenheid krijgen om de scholing tijdens werktijden te volgen. Je mag dus onderling geen afspraken meer maken over een verdeling van de kosten en bestaande afspraken hierover worden ongeldig.

 

Wat zijn verplichte opleidingen?

Verplichte opleidingen zijn opleidingen die uit wetgeving, cao of een rechtspositieregeling voortvloeien. Maar ook scholing die nodig is om de functie uit te oefenen en scholing die nodig is om een functie te behouden.

 

Wat is geen verplichte opleiding?

Opleidingen die medewerkers verplicht moeten volgen om een beroepskwalificatie te krijgen, behouden of vernieuwen, vallen niet automatisch onder de verplichte opleidingen. Tenzij er een regeling is die jou verplicht om deze scholing aan te bieden.

 

Nevenwerkzaamheden

Vanaf 1 augustus 2022 hebben werknemers voor het eerst een wettelijk recht om nevenwerkzaamheden te verrichten. Dit betekent dat je dit als werkgever alleen nog mag verbieden met een goede, objectieve reden. Je mag ook onderling geen afspraken meer maken over nevenwerkzaamheden die hiermee in strijd zijn. Bestaande afspraken die je hebt gemaakt zullen vervallen.

 

Wat zijn voorbeelden van geldige redenen?

 1. Conflicterende belangen vanuit concurrentieoogpunt
 2. De nevenwerkzaamheden zijn in strijd met de wet
 3. De werkzaamheden kunnen het imago van jouw organisatie schaden

 

Uitbreiding van de informatieplicht

Als werknemer heb je al een informatieplicht ten opzichte van je personeel. De lijst met dingen waarover je medewerkers moet informeren wordt nog een stuk langer.

Hier moet je werknemers vanaf 1 augustus 2022 over informeren:

 • De procedure rond het beëindigen van het arbeidscontract.
 • De vormen van betaald verlof waar de medewerker recht op heeft.
 • De duur en voorwaarden van de proeftijd.
 • Loon: de termijnen, de hoogte en de bestanddelen.
 • De manier van uitbetalen.
 • Als je scholing aanbiedt, moet je informatie geven over de invulling van dit recht.
 • Zaken waarvoor werknemers verzekerd zijn, zoals WAO, ziekte en WW en de instanties die deze sociale verzekeringen uitvoeren.
 • Bij een uitzendovereenkomst, wat de naam van de inlener is.
 • Bij een arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd kun je in plaats van de duur ook de einddatum opgeven.
 • Bij detachering vanuit Nederland naar een ander EU-land: vóór vertrek moet je informatie geven over arbeidsvoorwaarden, loon, toeslagen en vergoedingen en de weblink naar de website hierover.

 

Extra bescherming medewerkers

Door de wijzigingen die 1 augustus 2022 ingaan krijgen medewerkers dus een aantal nieuwe rechten, die voor jou als werkgever nadelig kunnen zijn. Als een bestaande werknemer een beroep doet op de nieuwe rechten, mag dit niet leiden tot opzeggen van de arbeidsovereenkomst.

Aanmelden

Ga aan de slag als Staffer!

Aan de slag
cross